Seaside | software development

meno: 
heslo: 
 
  DomovProjektyProduktySlužbyKontakt
Spoločnosť
Partneri
Technológie
Mapa servera

Technológie

Internetové / intranetové aplikácie - používané technológie a nástroje:
 

PHP

PHP je v dnešnej dobe veľmi rozšírená technológia umožňujúca programovanie na strane serveru (server-side programming). Medzi hlavné výhody jazyka patrí jeho nezávislosť na platforme ako aj nezávislosť na použitom WWW serveri. Odporúča sa však použitie na serveri Apache.
 

MySQL

MySQL je rýchly relačný databázový systém, zabezpečujúci prístup k dátam. Jeho hlavnou prednosťou je rýchlosť, stabilita a nízke náklady na prevádzku systému. MySQL je šírený pod licenciou GNU/GPL. MySQL Pro a MySQL Classic sú komerčné licencie.
 

PostgreSQL

PostgreSQL je relačný databázový systém, určený pre prístup k dátam. Jedná sa o voľne šíriteľný produkt, ktorého hlavné výhody okrem rýchlosti, presnosti a stability sú podpora transakcií, zložených dotazov, funkcií a triggerov.
 

PostGIS

PostGIS je open source rozšírením databázového systému PostgreSQL. Zavádza podporu geopriestorových dát pre geoinformačné systémy. Práca s geopriestorovými dátami prebieha prostredníctvom jazyka SQL.
 

HTML

HTML je značkovací jazyk určený na vytváranie štruktúr dokumentu. Je to nepatentovaný formát založený na SGML. HTML slúži na generovanie informácií o tom, z akých častí a ako formátovaných bude pozostávať výsledný dokument. Jedná sa o technológiu, ktorá je primárne určená pre tvorbu WWW stránok.
 

XML

XML je súbor pravidiel tvorby textových formátov, ktoré umožňujú štruktúrovanie dát. XML je rozšíriteľné, nezávislé na platforme, podporuje lokalizáciu a vyhovuje štandardu UNICODE. XML je formát podporujúci popis zdrojov a uplatnenie metadát. XML je nelicencovaný, platformovo nezávislý a široko podporovaný.
 

CSS

Kolekcia metód pre grafickú úpravu webových stránok. CSS (tiež nazývané aj kaskádové štýly) umožňujú variabilnú úpravu stránok podľa užívateľských požiadaviek. Hlavnou podstatou používania CSS je oddeliť vzhľad dokumentu od jeho štruktúry a obsahu. Technológia CSS tiež poskytuje širšie formátovacie možnosti, jednoduchú tvorbu a údržbu konzistentného štýlu, formátovanie XML dokumentov a pod.
 

JavaScript

JavaScript je multiplatformový, objektovo-orientovaný skriptovací jazyk. Jazyk umožňuje prevádzať užívateľom iniciované akcie, bez akéhokoľvek sieťového prenosu.
 

AJAX

AJAX je technológia asynchrónneho získavania dát prostredníctvom protokolu HTTP vo webových aplikáciách. Samotné získavania dát sa prevádzajú v JavaScripte a získané dáta sú uložené v XML alebo získané ako čistý text.
 

Flash

Adobe Flash, pôvodný produkt firmy Macromedia, je založený na vektorovej grafike. Jeho najväčšou výhodou je jeho veľká interaktivita a možnosť importovania zvukov pri maximálnej kompresii.
 
 
Aplikácie pre OS Windows - používané technológie a nástroje:
 

C / C++

Jazyk C je jedným z najpoužívanejších procedurálnych jazykov súčasnosti. Jazyk C++ je objektovo-orientovaným rozšírením jazyka C. Pre vývoj softvéru v týchto jazykoch existuje široká podpora vývojových prostredí.
 

C++ Builder

Vývojové prostredie C++ Builder prináša vysokú produktivitu programátorskej práce. Prostredie umožňuje rýchlo naprogramovať aplikácie pre MS Windows, ako aj ľahko vytvárať vzhľad aplikácie.
 

Visual C++

Visual C++ je silný nástroj pre vývoj profesionálnych aplikácií v jazyku C a C++. Vývojové prostredie predstavuje komplexnú sadu nástrojov na vývoj aplikácií pre operačný systém Windows.
 

MSSQL

MSSQL je relačný databázový systém, zabezpečujúci prístup k dátam. Jeho hlavnou prednosťou je stabilita, bezpečnosť, možnosť tvorby náročných databázových dotazov.
 

MySQL

MySQL je rýchly relačný databázový systém, zabezpečujúci prístup k dátam. Jeho hlavnou prednosťou je rýchlosť, stabilita a nízke náklady na prevádzku systému. MySQL je šírený pod licenciou GNU/GPL. MySQL Pro a MySQL Classic sú komerčné licencie.
 

PostgreSQL

PostgreSQL je relačný databázový systém, určený pre prístup k dátam. Jedná sa o voľne šíriteľný produkt, ktorého hlavné výhody okrem rýchlosti, presnosti a stability sú podpora transakcií, zložených dotazov, funkcií a triggerov.
 

XML

XML je súbor pravidiel tvorby textových formátov, ktoré umožňujú štruktúrovanie dát. XML je rozšíriteľné, nezávislé na platforme, podporuje lokalizáciu a vyhovuje štandardu UNICODE. XML je formát podporujúci popis zdrojov a uplatnenie metadát. XML je nelicencovaný, platformovo nezávislý a široko podporovaný.
 
  Copyright (c) Seaside Team 2023. Všetky práva vyhradené.