Seaside | software development

meno: 
heslo: 
 
  DomovProjektyProduktySlužbyKontakt
Windows aplikácie
Internetové aplikácie
Spýtajte sa

Windows aplikácie

ABRA Server

ABRA SERVER

Professional application

Aplikačný server

Zákazník: Geomatika SK s.r.o., Bratislava

Technológie: C++, PostgreSQL
 
Úlohou aplikácie ABRA Server je zlučovanie geopriestorového obsahu uloženého vo viacerých PostgreSQL databázach. Server svojou činnosťou emuluje databázu PostgreSQL, pričom klientské aplikácie dostávajú odpovede na požiadavky zo vzdialených úložísk (databáz PostgreSQL s podporou PostGIS), ku ktorým nemusia mať priamy prístup. Aplikácia má svoje významné využitie pri spojení s GeoServer-om pre poskytovanie mapového obsahu.
 
empea Personal

EMPEA PERSONAL

Enterprise application

Informačný systém

Zákazník: empea, s.r.o., Trnava

Technológie: C#, .NET, MSSQL
 
Zameraním informačného systému empea Personal je spojiť požiadavky zákazníka na výkon práce na konkrétnom mieste s voľnými kapacitami osôb (zamestnanci, brigádnici, živnostíci, ...) na jednom prehľadnom systéme. Systém umožňuje správu obchodných reťazcov a ich prevádzok, zákazníkov s ich firemnou štruktúrou a supervízorov. Definovanie tourplánov podporuje aj mimoriadne odmeňovanie vo finančnej aj časovej rovine. V personálnej agende je možné vytvárať viacero pracovných pomerov s rôznymi pracovnými činnosťami. Zaraďovanie osôb do tourplánov je intuitívne, podporuje supľovanie aj výmenu osôb, pričom zmeny sú v karte osoby vizuálne vyznačené. Systém obsahuje množstvo doplňujúcich modulov, ako napr. individuálnu správu špecifických cien v sadzobníku, definovanie supervízorov a obchodných zástupcov pre jednotlivé regióny, exporty do Excel-u, správu administrátorov a administrátorských skupín, a tiež veľký počet číselníkov.
 
Informačný systém SPEKTROVYZ

IS SPEKTROVYZ

Enterprise application

Informačný systém

Zákazník: nezverejnené
Pod vedením: Systémy-Ratech s.r.o., Trnava

Technológie: C++, MSSQL, OLE, Genie 2000
 
Uvádzanie referencie podľa Zmluvy o dielo v znení: "Informačný systém bol vytvorený pod vedením spoločnosti Systémy-Ratech s.r.o., Trnava." Detailnejšie informácie o informačnom systéme Spektrovyz nebudú na týchto stránkach zverejnené. Pre viac informácií si pozrite oficiálnu stránku produktu.
 
Plánovací systém PLANUNG

PLANUNG

Professional application

Plánovací systém

Zákazník: Bookmaster s.r.o., Pezinok

Technológie: C++
 
Program Planung si kladie za úlohu zrýchliť a zefektívniť prácu pri plánovaní výrobného procesu firmy. Program je prispôsobený konkrétnej spoločnosti - Bookmaster s.r.o., Pezinok a jej zaužívaným výrobným procesom v polygrafickej sfére. Program umožňuje interaktívne navrhovať denný plán procesov firmy a ich interaktívnu zmenu pre jednotlivé alebo viaceré procesy súčasne. Tlač zákaziek a procesov je možná po jednotlivých týždňoch z minulosti, súčasnosti aj budúcnosti.
 
Program SIGNÁLNY PLÁN

SIGNÁLNY PLÁN

Professional application

Systém signálnych plánov

Zákazník: Elsig - SBH s.r.o., Bratislava

Technológie: C++
 
Program Signálny plán je program umožňujúci vytváranie, editovanie a tlač signálnych plánov, ktoré využíva klient k vytváraniu optimálnych návrhov riadiacich programov pre svetelnú signalizáciu. Program možno logicky rozdeliť na tri časti. V prvej používateľ vytvorí popis projektu, križovatky a signálneho plánu. V druhej časti interaktívnym spôsobom edituje signálny plán, ktorý je zobrazený v grafickej podobe. Program v súčasnosti podporuje tri druhy radičov svetelných signalizácií, ich nastavenie sa prejavuje v spôsobe zobrazenia signálneho plánu. Posledná, tretia logická časť umožňuje automatickú kontrolu signálneho plánu, zobrazenie náhľadu tlače v rôzny mierkach a samotnú tlač signálneho plánu.
 
Objednávkový systém TENEX

TENEX

Professional application

Objednávkový systém

Zákazník: TEN Expres Slovakia spol. s r.o., Banská Bystrica

Technológie: C++, MySQL, XML
 
Program TENEX je aplikácia na vytváranie objednávok pre rozvoz zásielok. Program umožňuje vytváranie databázy odosielateľov, príjemcov a platiteľov. Tieto subjekty sú použité pri vytváraní samotnej objednávky. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek podľa dohodnutých prepravných podmienok. Používateľ môže špecifikovať viac ako 20 detailných nastavení objednávky. Po vytvorení objednávky je možné jej priame odoslanie elektronickou poštou, alebo exportovanie na disk, či disketu. Odoslané objednávky je možné v programe archivovať. Pre každú objednávku je možné vytlačiť zasielateľské príkazy a adresné štítky. Program obsahuje ďalšie moduly, ktoré sú významnými doplnkami objednávkového systému, ako napr.: importy a exporty adresáru kontaktov a zoznamu objednávok, možnosť tlače adresných štítkov na termotransferové tlačiarne Zebra, dohľadávanie PSČ, aktualizácia programu alebo jeho súčastí z internetu, zobrazenie aktuálneho cenníka služieb a mnohé ďalšie.
 
  Copyright (c) Seaside Team 2023. Všetky práva vyhradené.